Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Úľany nad Žitavou

Sídlo: Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ostrožlík

IČO: 00800236

DIČ: 2021059634

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

                                  IBAN SK54 0200 0000 0001 6842 0172

                                  SWIFT kód: SUBASKBX

Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

Pripravuje sa ...

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad, Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou
 • Telefón: +421 35 65 75 144
 • Email: podatelna@ulanynadzitavou.sk
 • IČO: 00800236
  DIČ: 2021059634
   
  Úradné hodiny
  Pondelok 8.00-12.00 13.00-14.00 hod.
  Utorok 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Streda 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8.00-13.00 hod.

   

FacebookFacebook