Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Úľany nad Žitavou

Sídlo: Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Ostrožlík

IČO: 00800236

DIČ: 2021059634

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

                                  IBAN SK54 0200 0000 0001 6842 0172

                                  SWIFT kód: SUBASKBX

Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

Pripravuje sa ...

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.