Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Balázs
02.05.2017
Autor: Obec Úľany nad Žitavou

Oznámenie o uložení zásielky - Róbert Balázs

 

Obec Úľany nad Žitavou v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: Róbert Balázs

adresa trvalého pobytu: Úľany nad Žitavou

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Úľany nad Žitavou uloženú zásielku dňom 2.mája 2017.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Úľany nad Žitavou - podateľňa.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Úľany nad Žitavou v úradných hodinách – do 19. mája 2017.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 2.5. 2017  do 19. 5. 2017.FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.