Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Pelikán
10.07.2017
Autor: Obec Úľany nad Žitavou

Obec Úľany nad Žitavou v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: Michal Pelikán

adresa trvalého pobytu: Úľany nad Žitavou

má na Obecnom úrade uloženú zásileku dňom 3.7.2017.

Uvedenú  zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Úľany nad Žitavou, Hlavná 51/51 v úradných

hodinách ,  v lehote 15 kalendárnych  dní a to do 18. júla 2017.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 3.7. 2017  do 18. 7. 2017.FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.