Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou

Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou

03.01.2018 | Napísal Obec Úľany nad Žitavou

OBEC ÚĽANY NAD ŽITAVOU

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou

 

s predpokladaným nástupom od 01.04.2018

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritériá a požiadavky, ďalšie požiadavky, zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nachádzajú v priloženom pdf súbore.Vyberove_konanie_riaditel_ZS_s_MS_Ulany_nad_Zitavou_2018Komentáre

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad, Hlavná 51/51, 941 03 Úľany nad Žitavou
 • Telefón: +421 35 65 75 144
 • Email: podatelna@ulanynadzitavou.sk
 • IČO: 00800236
  DIČ: 2021059634
   
  Úradné hodiny
  Pondelok 8.00-12.00 13.00-14.00 hod.
  Utorok 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Streda 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8.00-13.00 hod.

   

FacebookFacebook