Všeobecne záväzné nariadenia - Platné


  Zobrazujem 11 z 11 dokumentov (strana 1).
VZN č. 1/2019 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 02.01.2019 Veľkosť: 362.3 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 15.01.2018 Veľkosť: 494.3 kB (1 súbor)
VZN č.1/2018 - o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným opadom
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2018 Veľkosť: 627 kB (1 súbor)
VZN č.2/2018 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2018 Veľkosť: 363.7 kB (1 súbor)
VZN č. 22017 O správe a prevádzkovaní pohrebiska
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2017 Veľkosť: 105.5 kB (1 súbor)
VZN č. 12017 Poskytovanie dotacii z prostriedkov obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2017 Veľkosť: 607.7 kB (1 súbor)
VZN č.52016 O nájme za hrobové miesta a cintorínskych službách na pohrebisku
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.06.2016 Veľkosť: 374.6 kB (1 súbor)
VZN č.32016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.06.2016 Veľkosť: 362 kB (1 súbor)
VZN č.42016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.06.2016 Veľkosť: 563.7 kB (1 súbor)
VZN č. 12016 O miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavbené odpady
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2016 Veľkosť: 525.1 kB (1 súbor)
VZN č. 22016 O vylepovaní plagátov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia - Platné
Dátum: 01.01.2016 Veľkosť: 328.6 kB (1 súbor)
 


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.