Obec Úľany nad Žitavou

Parte

Parte
Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 24.júna   2019 navždy opustil náš spoluobčan, ktorý sa dožil 88 rokov

                                            Benedikt Malík

Svätá omša za zomrelého bude dňa 27.júna 2019 o 15.00 hodine a po svätej omši budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Vážená smútiaca rodina, prijmite prosím od nás všetkých úprimnú sústrasť , odpočinutie večné daj mu Pane.