Obec Úľany nad Žitavou

Zápisnica okrskovej volebnej komisie

Zápisnica okrskovej volebnej komisie
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov N i t r i a n s k e h o samosprávneho kraja konaných 4.11.2017