Obec Úľany nad Žitavou

Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou

Výberové konanie Riaditeľ ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou
OBEC ÚĽANY NAD ŽITAVOU podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v&nbs...