Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška

Dátum: 13.05.2021
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 174
min. čítania
Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní

OZNAMUJEME

Účastníkovi konania:  Peter Danóci /1982/

                                     bytom Úľany nad Žitavou , 941 03 Úľany nad Žitavu

že mu je adresovaná doporučená listová zásielka do vlastných rúk, vydané Exekútorský  úrad , Bernolákova 1546/32,  955 01 Topoľčany .

Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom poštového doručovateľa, doručuje sa písomnosť v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou a to počas úradných hodín :

Pondelok, Stredu od 8:00 do 12:00 hod.    od 13:00 do 16:00 hod. 

Piatok               od 8:00 do 12:00 hod.

Ak si účastník konania uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, bude Obecný úrad Úľany nad Žitavou považovať deň tejto lehoty  za deň jej doručenia.

Ing. Rudolf Frýželka,

starosta obce

v.r.

 

 

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obec Úľany nad Žitavou, Hlavná 51/51

od: 13.5.2021                                                       do : 27.5.2021