Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

SÚBOR
Dátum: 07.01.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 845
VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

o p a t r e n i a

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky (ďalej len „RVPS Nové Zámky“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“)

n a r i a ď u j e

právnickým osobám, fyzickým osobám : všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v kontrolovanej oblasti

vykonať nasledovné o p a t r e n i a

nariadené pri zistení a potvrdení choroby vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí

Určuje:
Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka
Vodná plocha Štrkovisko č.4, Dvory nad Žitavou, súradnice GPS : 48.018462, 18.254134

Štrkovisko Záhon, Bánov, súradnice GPS : 48.053157, 18.220841

Monitorovacia oblasť : (s polomerom minimálne 10 km od miesta nálezu)

Katastrálne územia obcí Branovo, Semerovo, Čechy, Veľké Lovce, Bešeňov, Radava, Dolný Ohaj, Hul, Vlkas, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou, Lipová, Palárikovo (časť Ľudovítov), Šurany
(celé územie okrem časti Nitriansky Hrádok – patrí do kontrolovanej oblasti), Nové Zámky, Bajč

Dátum zistenia choroby – vyslovenie podozrenia : 30.12.2021 (Dvory nad Žitavou), 1.1.2022 (Bánov)

Dátum potvrdenia choroby : virologicky dňa 04.1.2022

Nariaďuje :
1. Vykonať aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme
Termín do 17.1.2022

Zodpovední : OÚ Branovo, OÚ Semerovo, OÚ Čechy, OÚ Veľké Lovce, OÚ Bešeňov, OÚ Radava, OÚ Dolný Ohaj, OÚ Hul, OÚ Vlkas, OÚ Mojzesovo, OÚ Úľany nad Žitavou, OÚ Lipová, OÚ Palárikovo, MÚ Šurany, MÚ Nové Zámky

2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým :
2.1. Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí

2.2. Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi

2.3. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

2.4. Oznamovať RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309, +421917249166) akékoľvek
príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií :

- Pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %

- Pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni

- Týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %

- Akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Zodpovední : chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

3. Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých a chorých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva a poľovníkmi.
Zodpovední : SRZ RADA Žilina, predsedovia PZ v kontrolovanej oblasti, ŠOP SR Banská Bystrica

4. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.
Zodpovední : OÚ Branovo, OÚ Semerovo, OÚ Čechy, OÚ Veľké Lovce, OÚ Bešeňov, OÚ Radava, OÚ Dolný Ohaj, OÚ Hul, OÚ Vlkas, OÚ Mojzesovo, OÚ Úľany nad Žitavou, OÚ Lipová, OÚ Palárikovo, MÚ Šurany, MÚ Nové Zámky


Nariaďuje :

1. Vykonať aktualizáciu súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme
Termín do 17.1.2022

Zodpovední : OÚ Branovo, OÚ Semerovo, OÚ Čechy, OÚ Veľké Lovce, OÚ Bešeňov, OÚ Radava, OÚ Dolný Ohaj, OÚ Hul, OÚ Vlkas, OÚ Mojzesovo, OÚ Úľany nad Žitavou, OÚ Lipová, OÚ Palárikovo, MÚ Šurany, MÚ Nové Zámky

2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým :
2.1. Dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí

2.2. Zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi

2.3. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

2.4. Oznamovať RVPS Nové Zámky (tel. 0356428309, +421917249166) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií :

- Pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 %

- Pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni

- Týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %

- Akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Zodpovední : chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

3. Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých a chorých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva a poľovníkmi.
Zodpovední : SRZ RADA Žilina, predsedovia PZ v kontrolovanej oblasti, ŠOP SR Banská Bystrica

4. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.
Zodpovední : OÚ Branovo, OÚ Semerovo, OÚ Čechy, OÚ Veľké Lovce, OÚ Bešeňov, OÚ Radava, OÚ Dolný Ohaj, OÚ Hul, OÚ Vlkas, OÚ Mojzesovo, OÚ Úľany nad Žitavou, OÚ Lipová, OÚ Palárikovo, MÚ Šurany, MÚ Nové Zámky

Zákazy uplatňované v kontrolovanej oblasti :

1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí z oblasti monitoringu v priebehu prvých 15 dní po zriadení v tejto oblasti
Zodpovední : chovatelia hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
Zodpovední : OÚ Branovo, OÚ Semerovo, OÚ Čechy, OÚ Veľké Lovce, OÚ Bešeňov, OÚ Radava, OÚ Dolný Ohaj, OÚ Hul, OÚ Vlkas, OÚ Mojzesovo, OÚ Úľany nad Žitavou, OÚ Lipová, OÚ Palárikovo, MÚ Šurany, MÚ Nové Zámky

3. Zákaz loviť voľne žijúce vtáctvo okrem prípadu, že je to povolené miestnym centrom pre tlmenie chorôb za účelom monitoringu.
Zodpovední : poľovnícke organizácie

4. Zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.
Zodpovední : poľovnícke organizácie


Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia až do odvolania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 03.01.2022 boli veterinárnou inšpektorkou RVPS Nové Zámky zaslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len „NRL“) uhynutých 5 jedincov druhu labuť veľká, ktoré boli po nahlásení na RVPS Nové Zámky nájdené : 3 kusy z Štrkoviska č. 4, Dvory nad Žitavou, GPS súradnice : 48.018462, 18.254134 a 2 kusy zo Štrkoviska Záhon, Bánov, súradnice GPS : 48.053157, 18.220841.

Dňa 04.1.2022 NRL protokolmi o vyšetrení čísla : 43/2022, 45/2022 a 50/2022 potvrdilo vo všetkých vzorkách predmetných labutí veľkých vírus vtáčej chrípky. Metódou sekvenačnej analýzy bolo zistené, že sa jedná o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, ktorý v súčasnosti cirkuluje v populáciách migrujúcich a voľne žijúcich vtákov v Európe.


Na základe uvedeného RVPS Nové Zámky prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

P o u č e n i e

Podľa § 52, písm. b) zákona o veterinárnej starostlivosti na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat Veľkosť: 397.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.