Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie - vodná stavba

SÚBOR
Dátum: 10.06.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 526
Rozhodnutie - vodná stavba

Verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (správny poriadok)
u d e ľ u j e
stavebníkovi: Obec Úľany nad Žitavou, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou, v zastúpení: Top Construkt,
s.r.o., Ľ. Fullu 1640/3, Malacky v súlade s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „2 x 12 b.j. typ Profis 2020, Úľany nad Žitavou“ – vodohospodárske objekty. Stavba je umiestnená na pozemku KN-C č.p.: 1700/1, katastrálne územie Úľany nad Žitavou, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Druh stavby: vodná stavba
Účel stavby: zásobovanie obytnej zóny pitnou vodou.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
vodná stavba Veľkosť: 281.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.