Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie

SÚBOR
Dátum: 08.11.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 432

o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“

Výrok

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a ust. § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 68 písm. a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 54 ods. 20 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“,

ktorú obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o., Pletiarska 2, Banská Štiavnica ako odborne spôsobila osoba pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (potvrdenie vydané MŽP SR pod č. P-13/2008).

Schválením dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky“ stráca platnosť doteraz platný dokument RÚSES vypracovaný v roku 1995 Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj ostatné právne predpisy zostávajú
vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody Veľkosť: 279 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.