Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 03.03.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 336
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.03.2023 o 18.30 hod.

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani, vážený pán !

 

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. §12,odst.1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

                                        

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  17.03.2023/piatok/ v Úľanoch nad Žitavou so začiatkom o 18.30 hodine.

 

Program zasadnutia :

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Informácia o plnení uznesení
 5. Interpelácia poslancov
 6. Návrh VZN č. 8/2023 o podmienkach držania psov v obci Úľany nad Žitavou
 7. Prijatie Municipálneho úveru – Superlinka
 8. Kúpna zmluva na pozemky parc. č. „C“ 559/6 a „C“ 559/7
 9. Schválenie úveru a dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 10. Úver z Environmentálneho fondu
 11. Zámena pozemkov
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

 

                                                                     Ing.  Rudolf Frýželka                                                                             

                                                                            starosta obce                                                             

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.