Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (kópia)

Dátum: 06.04.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 424
3 min. čítania
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (kópia)

13.04.2023 o 18.30 hod.

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani, vážený pán !

 

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. §12,odst.1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

                                        

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  13.04.2023 /štvrtok/ v Úľanoch nad Žitavou so začiatkom o 18.30 hodine.

 

Program zasadnutia :

  1. Zahájenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Návrh VZN č. 9/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Úľany nad Žitavou
  5. Kúpna zmluva na pozemky parc. č. „C“ 559/6 a „C“ 559/7
  6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
  7. Záver

 

 

 

 

                                                                     Ing.  Rudolf Frýželka                                                                             

                                                                            starosta obce                                                             

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.