Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

SÚBOR
Dátum: 05.05.2023
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 986
4 min. čítania
Výberové konanie

vedúci oddelenia spoločného stavebného úradu

Mesto Šurany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

vedúci oddelenia spoločného stavebného úradu

u zamestnávateľa: Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1/1, 942 01 Šurany

Kvalifikačný predpoklad:
- vysokoškolské vzdelanie - II. stupňa /technického zamerania/
- najmenej 10 rokov praxe

Iné predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä :
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov,
- výhodou sú skúsenosti v riadiacej pozícii v oblasti verejnej správy,
- organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť,
rozhodnosť, flexibilita, prezentačné schopnosti,
- znalosť práce s PC /Microsoft Office -Excel, Word, PowerPoint, Outlook/

Zoznam požadovaných dokladov:
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
technického zamerania,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
- motivačný list,
koncepciu riadenia oddelenia v rozsahu jednej strany A4,
- súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:.
Uchádzači na vyhlásenú pozíciu doručia písomnú žiadosť o zaradenie do výberového
konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: 

„Výberové konanie na vedúceho oddelenia spoločného stavebného úradu Mestského úradu
Šurany - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Šurany, Mestský úrad Šurany, Námestie hrdinov 1/1, 942 01 Šurany alebo osobne do
podateľne Mestského úradu Šurany najneskôr do 17.05.2023 do 15.00 hodiny.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené
písomnou formou.

Mesto Šurany si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú
všetky uvedené kritériá a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne
požadované doklady.

Platové podmienky:
Podlá zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 1 700 EUR brutto.

Predpokladaný termín nástupu: dohodou.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie_o_zacati_vyberoveho_konania Veľkosť: 745 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.