Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

SÚBOR
Dátum: 08.06.2024
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 76
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

Poľnohospodárska pôda

Predmet prevodu: je Súpis nehnuteľností k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznámeniu o zámere (viď príloha)
Všeobecná hodnota predmetu nájmu: 108.99,- € (slovom jednostoosem eur 99 eurocentov) za ha/rok - obvyklá výška nájomného
Doba nájmu: 5 rokov
Nájomca: Združenie agropodnikateľov, družstvo Veľká komárňanská 5, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36 558 478
Odôvodnenie: dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 14 ods. 2 písm. b), f), i), Zásad hospodárenia s majetkom Obce Úľany nad Žitavou v platnom znení, spočívajúcom vo výkone agrotechnických opatrení zameraných na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, zabezpečenie využívania poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí a zároveň predmet nájmu bude využívaný ako neprodukčná plocha a biopás, ktorý bude manažovaný spôsobom, ktorý bude zvyšovať úživnosť poľovného revíru Úľany nad Žitavou pre poľovnú zver s ohľadom na ekologicko-environmentálne funkcie krajiny a predchádzaniu výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o zámere - Úľany nad Žitavou Veľkosť: 380.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2024