Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Miestne poplatky

Poplatky za užívanie priestorov kultúrneho centra 

schválené finančnou kontrolou a obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011

Platnosťod 1.1.2012
 
 
Zálohu 100 € dopredu /pre prípad poškodenia majetku/
 
Svadba, ples a spoločenské akcie:
 • 100 € - stály poplatok za miestnosť /sálu/ + použitie kuchyne /ohrev jedla a umývanie riadu/
 • 160 € - sála + použitie kuchyne na celkovú prípravu jedla
 • 170 € - cudzí - sála poplatok za miestnosť, ohrev jedla umývanie riadu
 • 230 € - cudzí – sála + použitie kuchyne na celkovú prípravu jedla

 

Promócie, výročia, stretávky:
 • 60€ - poplatok za miestnosť /sálu/ vrátane kuchyne a riadov
 • 100€ - cudzí – poplatok za miestnosť /sálu/ vrátane kuchyne a riadov
 
Hodové diskotéky zábavy na pozvánky:
 •  100 € - poplatok za miestnosť /sálu/
 
Miestnosť na nocľah
 • 15 € za miestnosť /7,5 € za osobu/
 
Výročné schôdze - spoločenské organizácie:
 • oslobodené od poplatku za miestnosť
 
Kar:
 • oslobodené od poplatku za miestnosť
 
Užívanie kultúrneho centra na predaj a predvádzanie tovaru:
 • 10 € na hodinu
 

Ostatné poplatky

Prenájom verejných priestorov na predaj potravinárskych výrobkov: 5€/deň
Prenájom verejných priestorov na predaj náradia, nábytku,...: 6€/deň
Prenájom verejných priestorov na poskytovanie služieb: 2,50€/deň 
Relácia miestnym rozhlasom: 3,50 €
Relácia miestnym rozhlasom pre obyvateľov obce: 0,00 €