Obec Úľany nad Žitavou

Mikroregión CEDRON-NITRAVA

Mikroregión CEDRON-NITRAVA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007 za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja najskôr ako Mikroregión CEDRON na území katastrov 7 obcí - Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina.

V roku 2015 rozšírili svoje pôvodné územie o obce Bánov, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, Úľany nad Žitavou a Veľký Kýr a vytvorili Mikroregión CEDRON - NITRAVA.

Cieľom partnerstva je vypracovať a implementovať miestnu stratégiu roz9voja územia v súlade s pravidlami prístupu LEADER a v súlade so Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 2014 - 2020. 

 

Oficiálne stránky mikroregiónu: www.cedronnitrava.sk

 

Regionálny jesenný jarmok 

Podujatie, ktoré nás má zbližovať a pomôcť lepšie sa spoznávať.

V zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2018, bude jarmok v Jatove /8. septembra 2018/

 

Súbory na stiahnutie