Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Obecný úrad

Zamestnanci obecného úradu:

 
Magdaléna CHOVANCOVÁ

Tel.: 035 6575144

E-mail: podatelna@ulanynadzitavou.sk

 
Ružena VACHOVÁ
Tel.: +421 901 704 244
E-mail: matrika@ulanynadzitavou.sk
 
Ing. Jana VITEKOVÁ
Tel.: +421 901 704 245
E-mail: uctovnictvo@ulanynadzitavou.sk
 
Helena MACEKOVÁ, upratovačka
Mário MACEK, údržbár
Slavomír ŠTEFÁNIK , správca cintorína
Slavomír KOSEC, správca nájomných bytov
 

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Lukáš ZACHAR
E-mail: kontrolor@ulanynadzitavou.sk