Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Starosta a obecné zastupiteľstvo

Starosta obce:

Ing. Rudolf FRÝŽELKA
Tel.: +421 35 65 75 144
E-mail: starosta@ulanynadzitavou.sk
 

Zástupca starostu:

Alena ČERVENKOVÁ

 

Poslanci OZ:

Mgr. Ľubica CENDROWICZ
Alena ČERVENKOVÁ
Marcel ČVIRIK
Veronika FIALOVÁ
Juraj CHOVAN
Martina KOSIBOVÁ
Ing. Šimon LAHO
Mgr. Sabína OSTROŽLÍKOVÁ
Ondrej TURAN

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE

Orgánmi obce Úľany nad Žitavou sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Úľany nad Žitavou je zastupiteľský zbor obce zložený z 9. poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Úľany nad Žitavou je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia na 4 roky.

 

Komisie obecného zastupiteľstva: 

  1. komisia športu, kultúry, vzdelávania a mládeže – predseda Martina Kosibová, členovia Mgr. Ľubica Cendrowicz, Ing. Šimon Laho
  2. komisia pre poriadok a životné prostredie – predseda Ondrej Turan, členovia Marcel Čvirik, Mgr. Sabína Ostrožlíková
  3. komisia územného rozvoja a stavebnej správy – predseda Veronika Fialová, členovia Alena Červenková, Juraj Chovan