Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Časopis

Začiatkom júla 2015 uzrel svetlo sveta po prvýkrát v histórii obce obecný časopis pod názvom „Naša rodná dedinka Úľany nad Žitavou“ s podtitulom „časopis občanov obce Úľany nad Žitavou“. Časopis je naším kultúrnym majetkom, riadne registrovaným na Ministerstve kultúry SR, a bude sa archivovať aj pre budúce generácie. Obsahovo má obyvateľom obce vždy čo ponúknuť. Veď napokon, ako spomínal vo svojom úvodnom príhovore prvého čísla časopisu pán starosta Ing. Juraj Ostrožlík: „Najlepším spisovateľom a novinárom je samotný život. A ten náš - v našej obci, je bohatý na rôzne spoločenské, kultúrne a športové akcie či podujatia.“ 

Časopis vychádza v náklade 500 ks s periodicitou dvakrát ročne. Šéfredaktorkou je Mgr. Alena Jaššová, žurnalistka a odborná mediálna poradkyňa, ktorá dohliada na komplexné zostavenie obsahu. Redakciu časopisu pritom tvoria samotní obyvatelia obce na čele s predsedom redakčnej rady Ing. Jurajom Ostrožlíkom, starostom obce. Prispievateľmi a autormi článkov sú Mgr. Oksana Ostrožlíková, Mgr. Mária Májeková, Alena Červenková, Ing. Jana Viteková a Martin Husár, ktorý zastrešuje fotografické práce.

Súbory na stiahnutie

ulanynadzitavou_201612_web 1.05 MB pdf 1.2.2017
ulanynadzitavou_201606_web 803.4 kB pdf 1.2.2017
ulanynadzitavou_201706_web 902 kB pdf 10.7.2017
ulanynadzitavou_201712_web 868.5 kB pdf 22.12.2017
ulanynadzitavou_201806_web 802.4 kB pdf 12.7.2018