Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

ROZHLAS

OBEC - OZNAMY

Skládka za mostom

V týchto dňoch bola odstránená nelegálne vytvorená čierna skládka za mostom v našej obci , preto Vás upozorňujeme, že vynášanie biologického ale aj ostatného odpadu je priestupok proti verejnému poriadku, preto obecný úrad vydáva prísny zákaz vynášania odpadu na verejné priestranstvá obce. Vytváraním čiernych skládoch sa porušuje zákon a v prípade porušenia budeme postupovať v zmysle zákona  a budeme udeľovať pokuty.

Bio odpad a haluzoviny sa zbierajú výlučne na zbernom dvore .  

Vážení občania, veríme že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu čistoty verejných priestranstiev v našej obci.

          ---------------------

Krízový štáb v Úľanoch nad Žitavou , žiada týmto občanov o súčinnosť, v zmysle Opatrenia Ministerstva  zdravotníctva SR zo dňa 24.6.2020,  v súvislosti o ochorením COVID-19 a to nasledovne: 

o b č a n i a , ktorí sa vrátili dňom 6.júla 2020 zo zahraničia na územie Slovenskej republiky , sú povinní sa nahlásiť na obecný úrad, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie. /tel.:035 6575144 /

 

           ---------------------

Upozornenie "BEZ ANTÉNY" . Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste tak ešte neurobili počas minulého roka 2019. Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť. Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Opakujem kontakt: www.cezantenu.sk alebo infolinka 0800 611 211.  Za dočasný výpadok vysielania sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

           ----------------------

24.december - v zmysle zákona č.220/2018  a § 53 používať pyrotechnické výrobky v období od 2.januára do 30.decembra  možno iba s predchádzajúcim súhlasom  obce, na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím /24.decembra/ musí obsahovať meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu  a dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo vyzve na doplnenie alebo žiadosť zamietne.   

         ----------------------
Obec Úľany nad Žitavou oznamuje občanom, že v priebehu celého roka bude zamestnanec obce sledovať počet vyložených smetných nádob na komunálny odpad a separový zber a na základe zistených výsledkov Obecné zastupiteľstvo vypracuje nové VZN týkajúce sa odpadov v našej obci /VZN č.1/2018 §6a ods.2/ - 2 osoby majú narok na 1ks zbernú nádobu = 120l nádoba . Snahou obce je najoptimálnejšie vyriešiť problém s odpadom.

        -----------------------

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne, nakoľko dňa 31.5.2019   u p l y n u l a   trojročná lehota a nájomné nie je zaplatené , Obecný úrad ako správca miestneho cintorína môže pristúpiť k zrušeniu hrobového miesta .

Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

       -----------------------

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

       ------------------------

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


P R E D A J 

Mäsozávod MELEK Vás pozýva každý utorok od 9.20 - 9.40 hodiny na nákup slovenského mäsa do pojazdnej predajne  na miestnom trhovisku v Úľanoch nad Žitavou .

Súkromný predajca z Poľska predáva každý druhý týždeň / čas podľa vyhlásenia / na miestnom trhovisku cukrovinky, kakao, kávu, čas , cestoviny, konzervy, ryby , syry a iné potreby pre domácnosť . 

 

PONUKA

Firma MONTECH ponúka všetky druhy a typy roliet, žalúzií, sieťok, zimné záhrady, striežky, posuvy,  garážové brány, okná a vchodové dvere, všetko  za najlepšie ceny na trhu . Informácie na tel.čísle obchodného zástupcu 0915 497 410.

INÉ

Spoločnosť J.O.C. príjme väčší počet zamestnancov do výroby plastových komponentov v Šuranoch. Práca je na 3 zmeny, 8h denne. Ubytovanie zdarma, doprava zabezpečená nie je. Zálohy možné každý týždeň. Nástup ihneď!

Hlásiť sa môžete na telefónnych číslach: 0917 030 000 alebo 0908 460 672

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.