Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

ROZHLAS

OBEC - OZNAMY

 

           ----------------------

24.december - v zmysle zákona č.220/2018  a § 53 používať pyrotechnické výrobky v období od 2.januára do 30.decembra  možno iba s predchádzajúcim súhlasom  obce, na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím /24.decembra/ musí obsahovať meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu  a dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo vyzve na doplnenie alebo žiadosť zamietne.   

         ----------------------
Obec Úľany nad Žitavou oznamuje občanom, že v priebehu celého roka bude zamestnanec obce sledovať počet vyložených smetných nádob na komunálny odpad a separový zber a na základe zistených výsledkov Obecné zastupiteľstvo vypracuje nové VZN týkajúce sa odpadov v našej obci /VZN č.1/2018 §6a ods.2/ - 2 osoby majú narok na 1ks zbernú nádobu = 120l nádoba / . Snahou obce je najoptimálnejšie vyriešiť problém s odpadom.

        -----------------------

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzý va všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne, nakoľko dňa 31.5.2019   u p l y n u l a   trojročná lehota a nájomné nie je zaplatené , Obecný úrad ako správca miestneho cintorína môže pristúpiť k zrušeniu hrobového miesta .

Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

       -----------------------

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

       ------------------------

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


P R E D A J -

v našej obci od 16.3.2020 na miestnom trhovisku zakázany až do odvolania

 

Firma Kohaplant - dlhoročný predajca ovocných výpestkov, viniča a ruží, bude mať dočasne ukončený ambulantný predaj , bude prijímať telefonické a emailové objednávky , a následne doručí  kuriérmi do vášho domova. Objednávky na tel.čísle 0948 074 460 alebo kohaplant@kohaplatn.sk

Mäsokombinát Mäso Melek oznamuje, že podniková predajňa  mäsa a mäsových výrobkov je otvorená denne do 16,30 hodiny / v pondelok do 12.00 hod./ Denne pripravujú čestvé hovädzie a bravčové mäso  a tradičné mäsové výrobky.

 

PONUKA

 

INÉ

Reštaurácia ,,Sedliacka Stodola Podhájska“Vám oznamuje, že od dnes t.j.20.3.2020 do odvolania bude pre Vás na základe telefonickej objednávky zabezpečovať  rozvoz pizze a jedál v upravenom čase od 12:00 hod.do 21:00 hod.

Objednávky bude prijimať  na telefónnom čísle-0907 558 087 do 20 hod.

Prosíme zákazníkov aby pri preberaní objednávky dodržiavali hygienické predpisy

stanovené krízovým štábom z dôvodu nešírenia CORONA vírusu.

Za Vaše objednávky a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

 

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.