Obec Úľany nad Žitavou

ROZHLAS

OBEC - OZNAMY

 

Obec Úľany nad Žitavou oznamuje občanom, že v priebehu celého roka 2019 bude zamestnanec obce sledovať počet vyložených smetných nádob na komunálny odpad a separový zber a na základe zistených výsledkov Obecné zastupiteľstvo vypracuje nové VZN týkajúce sa odpadov v našej obci /VZN č.1/2018 §6a ods.2/ - 2 osoby majú narok na 1zbernú nádobu = 120 l nádoba / . Snahou obce je najoptimálnejšie vyriešiť problém s odpadom.

 

Šurany-Podhájska-Kalná nad Hronom II/580 - čiastočná uzávierka cesty - práce na modernizácii časti úseku cesty budú prebiehať v dňoch 1.3.2019 do 24.11.2019 , v zmysle priloženého harmonogramu stavby, ktorý je  k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v úradných hodinách.

Oznamujeme našim občanom , že na Obecnom úrade v pracovnom čase , je možné zakúpiť si knihu "Monografia obce Úľany nad Žitavou" , cena za publikáciu 15,- € .

Obec Úľany nad Žitavou, ako správca miestneho cintorína vyzýva všetkých občanov-nájomcov hrobových miest, ktorý doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby tak  vykonali počas úradných hodín na Obecnom úrade v čo najbližšom termíne. V opačnom prípade bude daná pripomienka, že  hrobové miesto nie je uhradené.  Prípadné informácie  môžete získať na   tel.č. 035/ 6575144.Touto cestou upozorňujeme na  povinnosť ohlásenia všetkých úprav hrobového miesta / výstavba, rekonštrukcia, likvidácia a i. / správcovi cintorína. Po ukončení prác je nájomca povinný vyčistiť okolie hrobového miesta a odstrániť prípadný prebytočný stavebný materiál na svoje náklady.

Policajný zbor SR opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť  a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží. Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, zamestnanci sociálnych úradov alebo pracovníci plynární, elektrární či iných spoločností. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru. V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo linku tiesňového volania 112. 

Obecný úrad na základe sťažnosti občanov na voľne potulujúce sa psy, vyzýva všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali povinnosti chovateľov psov, nepúšťali ich voľne na verejné priestranstvo Obce, a v prípade, že Vám pes z dvora opakovane uniká, vykonajte účinné opatrenia na ich zabezpečenie. Nezodpovedné správanie chovateľov ohrozuje občanov obce a hlavne deti.


PREDAJ

Združenie agropodnikateľov družstvo Dvory nad Žitavou oznamuje, že začína dňom 31.1.2019 a to znamená každý štvrtok s  predajom mäsových výrobkov na družstve v Úľanoch nad Žitavou.

Súkromný predajca z Poľska ponúka na predaj: cukrovinky, keksíky, cukríky / krovky, šumivé, čokoládové /, kakao, horúca čokoláda, káva, cappuccino, čaj, slané lupienky, cestoviny, konzervy, paštéty / kačacie, husacie, kuracie, morčacie, bravčové /, ryby, syr, maslo, vegeta, orechy, čalamáda a ďalší tovar za dobrú cenu. Predávajúci predáva pri obchode Jednota od 9.00 hod. do 10.00 každý pondelok.

Mäsozávod  Melek Vás srdečne pozýva na nákup každý utorok od 9.45 do 10.05 hod. a vo štvrtok od 12.30 do 13.00 hod. do pojazdnej predajne, ktorá sa bude nachádzať na parkovisku pri COOP Jednota Úľany nad Žitavou.

 

PONUKA PRÁCE

 

INÉ