RSS Obec Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk RSS kanál obce Obec Úľany nad Žitavou sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Parte http://ulanynadzitavou.sk/sprava/2262/n 2262 Smútočné oznámenie http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2018/19-04-2017_08-27-38_crop_701872_sm.png Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12060/n 12060 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/motyl-kvet-priroda_0c1a52_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12059/n 12059 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/strom-luka-mraky_9202e2_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12058/n 12058 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/motyl-luka_d098a8_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12057/n 12057 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/luka-kvety_b00301_sm.jpg Zápis detí do materskej školy http://ulanynadzitavou.sk/sprava/11526/n 11526 od 30.4.2020 do 31.5.2020 http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/dieta-luka_e61ea3_sm.jpg Zvony v kostolnej veži sv. Martina http://ulanynadzitavou.sk/sprava/11340/n 11340 Malý, stredný a veľký. http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/zvon3_32515a_md_161baa_sm.jpg Podnikateľský zámer AMG Recykling s.r.o. http://ulanynadzitavou.sk/sprava/11295/n 11295 Výkup farebných kovov , železného šrotu a papiera http://ulanynadzitavou.sk/data/ Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/11268/n 11268 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok    http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/luka-kvety_22e075_sm.jpg Wifi pre Teba http://ulanynadzitavou.sk/sprava/11140/n 11140 Operačný program Integrovaná infraštruktúra http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/kancelaria-notebook-mobil-kava_abc594_sm.jpg