RSS Obec Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk RSS kanál obce Obec Úľany nad Žitavou sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12941/n 12941 Ohlasovňa pobytu Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/zmluva-dohoda_cf4f9d_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12886/n 12886 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/luka-kvety_ebad13_sm.jpg Označenie psa transpondérom http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12776/n 12776 Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/zviera-pes-civava_ca114a_sm.jpg Nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12752/n 12752 COVID - 19 http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/doktor-lekar-abulancia_7436ae_sm.jpg Územné rozhodnutie http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12744/n 12744 "FTTB - Šurany NET_Úľany nad Žitavou" - líniová stavba http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/bager-oprava-cesta-obmedzenie_13c546_sm.jpg Pripomienky k návrhu CP http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12490/n 12490 Pripomienky do 19.06.2020 http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/vlak-doprava-expres_36f18d_sm.jpg Parte http://ulanynadzitavou.sk/sprava/2262/n 2262 Smútočné oznámenie http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2018/19-04-2017_08-27-38_crop_701872_sm.png Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12060/n 12060 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/motyl-kvet-priroda_0c1a52_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12059/n 12059 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/strom-luka-mraky_9202e2_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12058/n 12058 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/motyl-luka_d098a8_sm.jpg