RSS Obec Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk RSS kanál obce Obec Úľany nad Žitavou sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Registrácia chovov domácich ošípaných http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14523/n 14523 z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných – AMO http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/pero-zapisnik_68b8ed_sm.jpg Rozhlas cez sms http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14511/n 14511 Registrácia +421 905 103 392 http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/kancelaria-notebook-mobil_3e4251_sm.jpg Parte http://ulanynadzitavou.sk/sprava/2262/n 2262 Smútočné oznámenie http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2018/19-04-2017_08-27-38_crop_701872_sm.png Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14431/n 14431 15.10.2020 od 9.45 hod. http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/rieka-vecer-priroda_d0d136_sm.jpg VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14462/n 14462 k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:„Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou“ http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/jesen-priorda-cesta_d5af32_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14277/n 14277 Zverejenenie zámeru predať nehnuteľný majetok http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/strom-luka-mraky_8ff1b6_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14099/n 14099 Zverejenenie zámeru predať nehnuteľný majetok http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/luka-kvety_a4ba88_sm.jpg Wifi pre Teba http://ulanynadzitavou.sk/sprava/14078/n 14078 Výzva na súťaž http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/notebook-tablet-apple_2f06f8_sm.jpg Oznámenie o zrušení trvalého pobytu http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12941/n 12941 Ohlasovňa pobytu Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/zmluva-dohoda_cf4f9d_sm.jpg Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/12886/n 12886 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/luka-kvety_ebad13_sm.jpg