RSS Obec Úľany nad Žitavou http://ulanynadzitavou.sk RSS kanál obce Obec Úľany nad Žitavou sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Opatrenia http://ulanynadzitavou.sk/sprava/10288/n 10288 V dňoch od 10.03. do odvolania  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/doktor-lekar-abulancia_fe5ed6_sm.jpg Parte http://ulanynadzitavou.sk/sprava/2262/n 2262 Smútočné oznámenie http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2018/19-04-2017_08-27-38_crop_701872_sm.png Zverejnenie zámeru http://ulanynadzitavou.sk/sprava/10192/n 10192 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok  http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/motyl-kvet-priroda_43230a_sm.jpg Výzva na predkladanie ponúk http://ulanynadzitavou.sk/sprava/10110/n 10110 "Multifunkčné ihrisko v obci Úľany nad Žitavou" http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/zmluva-dohoda-podpis_0c44d5_sm.jpg Výsledky volieb do NR SR 2020 http://ulanynadzitavou.sk/sprava/10083/n 10083 V súbore PDF http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/volby-hlasovanie-urna_2548bf_sm.jpg Projekt Wifi pre Teba http://ulanynadzitavou.sk/sprava/9309/n 9309 Obec podpísla zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2020/notebook-tablet-apple_471b06_sm.jpg Výzva na predloženie ponuky http://ulanynadzitavou.sk/sprava/8500/n 8500 "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Úľany nad Źitavou" http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2019/vlak-doprava-expres_c946e7_sm.jpg VZN 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovaných služieb na trhových miestach http://ulanynadzitavou.sk/sprava/8453/n 8453 VZN 3/2020 O podmienkach predaja výrobkov, poskytovaných služieb na trhových miestach http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2019/peniaze-mena-euro-kalkulacka_775856_sm.jpg rozpočet obce http://ulanynadzitavou.sk/sprava/8470/n 8470 Rozpočet návrh http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2019/peniaze-mena-euro_64105a_sm.jpg VZN 5/2020 http://ulanynadzitavou.sk/sprava/8456/n 8456 VZN 5/2020 http://ulanynadzitavou.sk/data/news/ulany/2019/luka-kvety_cd0aec_sm.jpg