Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie
"FTTB - Šurany NET_Úľany nad Žitavou" - líniová stavba

Podľa § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") v znení neskorších predpisov sa pre 

navrhovateľa

SURANY.NET s.r.o., Poznanova 24, 942 01 Śurany, IĎO: 44 178 107

povoľuje

umiestnnie stavby:

"FTTB - Šurany NET_Úľany nad Žitavou" - líniová stavba

 

Umiestnnie stavby:

na pozemkoch v katastrálnom území Úľany nad Žitavou, v obci Úľany nad Žitavou

ulice: Hlavná, Hliníky, Cintorínska, Nábrežná, Párovce, Športová, Komenského, Zámček, Andreja Hlinku, M.R.Štefánika, Žitavská

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha

príslušnosť k zastavanému územiu: 1 - pozemky sú umiestnené v zastavanom území

 

B - Druh a popis stavby:

Charakter stavby: novostavba

Účel stavby: vytvorenie podmienok pre vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií FTTB na báze mikrotrubičkových systémov

Objektová skladba: Vlastná stavba - "FTTB - Šurany NET_Úľany nad Žitavou" - líniová stavba

Situačný náčrt umiestnenia: grafické znázornenie na poslednej strane rozhodnutia

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Uzemne_rozhodnutie 2.59 MB pdf 7.7.2020

Rezervácia multifunkčného ihriska

Najbližší voľný termín: 5.8.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek