Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok 

parcela č. C-KN 1700/34 druh záhrada o výmere 10 m2

parcela č. C-KN 1700/35 druh záhrada o výmere 18 m2