Obec Úľany nad Žitavou
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - upovedomenie o začatí konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hul a nariadenie vykonania miestnej obhliadky

Verejná vyhláška - upovedomenie o začatí konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hul a nariadenie vykonania miestnej obhliadky
Doručenie verejnou vyhláškou

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva v zmysle § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) na základe vlastníkov spoločného poľovného revíru Žitava - Hul v zastúpení splnomocnencom Ing. Petrom Vojtekom, bytom Nová 443/78, 941 44 Hul, v poľovnom revíri Žitava - Hul (ďalej len žiadatelia) zo dňa 17.06.2021, po preskúmaní a vykonaní analýzy predložených podkladov - žiadosti, prehľadu vlastníckych vzťahov, notárskej zápisnice č. N 724/2021 NZ 17706/2021 NCR1s 18202/2021 zo zhromaždenia vlastníkov navrhovanej Samostatnej bažantnice Hul, ktorá obsahuje uznesenie o súhlase vlastníkov poľovných pozemkov s uznaním Samostatnej bažantnice Hul, konaného dňa 16.06.2021 začal konanie o uznaní tohto poľovního revítru. Správny orgán v súlade s notárskou zápisnicou N 724/2021 NZ 17706/2021 NCR1s 18202/2021 zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaného poľovného revítu Samostatná bažantnica Hul: 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Bažantnica 15.2 kB pdf 23.6.2021

Rezervácia multifunkčného ihriska

Najbližší voľný termín: 5.8.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek