Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky
Zmeny do 31. janára 2019

V zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch pripomíname občanom, u ktorých nastala zmena v stavbách, pozemkoch, psoch počas roka 2018, aby túto skutočnosť oznámili na obecný úrad formou Priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa... do 31. januára 2019