Obec Úľany nad Žitavou

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Úľany nad Žitavou ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok

parcela  č. C-KN 1553/76 druh záhrady o výmere 690 m2

Súbory na stiahnutie

Zverejnenie zámeru 276.8 kB pdf 9.7.2019