Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúra a šport

Zemepanská kúria okolo roku 1742 bola dosť ošarpaná, pretože gróf mal sídlo v Palárikove. V jej priestoroch býval iba panský išpán a panská čeľaď. Kúria bola prízemná. Okolo roku 1742 bola kúria zbúraná a z jej materiálu bola postavená prepriahacia stanica. Z tejto budovy dodnes sa zachovala jedna jej časť (stará časť budovy dnešnej základnej školy).

V 18. storočí až do začiatku 20. storočia charakterizoval Úľany slovenský folklór. O charaktere obyvateľstva sa dozvedáme z kanonických vizitácií, v ktorých sa uvádza, že ľudia boli pobožní, chodili na púte do Šaštína i na Velehrad. V rodinách panovali patriarchálne zvyky. Keď sa rodina populačne rozrastala, nestavali nové domy, ale obytné miestnosti sa pristavovali do dvora. Tak sa stávalo, že v jednom dome žilo 4 - 5 rodín, ktoré generačne pochádzali z jedného koreňa. Najstarší z rodu riadil hospodárstvo a ostatní spoločne pracovali.

Športový klub - futbalový oddiel bol založený v roku 1926. Na jeho činnosť boli po domoch robené finančné zbierky. Mužstvo ŠK Fedýmeš nad Žitavou zohralo v roku 1926 prvý zápas s Jesenským Údolím s výsledkom 4: 1.

Prvý divadelný krúžok bol založený v roku 1919. Vtedajší riaditeľ školy Štefan Spišiak, nacvičoval s úľanskými ochotníkmi rôzne divadelné hry a viedol Spevácky súbor Žitavan. Kino bolo v obci založené v roku 1952 a umiestnené bolo v terajšej jedálni Jednoty na stanici u J. Ostrožlíka. Úverové družstvo bolo založené v roku 1927.