Oznamy pre občanov

Separovaný zber

02. august 2016 - papier

09. august 2016 - PET fľaše

16. august 2016 - sklo

 

02. september 2016 - papier

06. september 2016 - PET fľaše

20. september 2016 - sklo

 

04. október 2016 - PET fľaše

11. október 2016 - papier

18. október 2016 - sklo

 

02. november 2016 - PET fľaše

08. november 2016 - papier

18. november 2016 - sklo

 

06. december 2016 - papier

13. december 2016 - PET fľaše

20. december 2016 - sklo

 
Fitness centrum OTVORENÉ
Počas pracovnej doby OÚ
alebo po dohode
 
V priestoroch OÚ
 
Obvodný lekár
v priestoroch OÚ
 
MUDR. Ivana Dragúňová
mobil: 0917 350 325
 
Utorok: 7:30 - 12:00
 

Sadzobník správnych poplatkov .::TU::.

Kontakt na OÚ

Obec Úľany nad Žitavou
Hlavná 51
941 03 Úľany nad Žitavou
035 / 65 75 144
podatelna@ulanynadzitavou.sk
 
MATRIKA
0901 704 244
0901 704 245
matrika@ulanynadzitavou.sk

Náhodný obrázok

minifutbal 10_07_2010 40

02. august 2016 - papier

09. august 2016 - PET fľaše

16. august 2016 - sklo

 

02. september 2016 - papier

06. september 2016 - PET fľaše

20. september 2016 - sklo

 

04. október 2016 - PET fľaše

11. október 2016 - papier

18. október 2016 - sklo

 

02. november 2016 - PET fľaše

08. november 2016 - papier

18. november 2016 - sklo

 

06. december 2016 - papier

13. december 2016 - PET fľaše

20. december 2016 - sklo

 

Uvedené komodity sa budú zberať v tieto dni spred domov v našej obci do vriec ako zvyčajne.

Každá komodita sa bude zberať zvlášť.

 

V zmysle nového zákona o odpadoch a VZN obce Úľany nad Žitavou č. 6/2016 Vám zasielame usmernenia od zberovej spoločnosti na separovaný zber:

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Zároveň posielame  rozpis separovaného zberu na mesiac júl 2016, ostatné mesiace budú v dostatočnom predstihu dané do Vašich poštových schránok.

 

Ďakujeme za trpezlivosť pri separovaní odpadu !!!

Obecný úrad Úľany nad Žitavou vyzýva občanov, ktorí užívajú hrobové miesta na obecnom cintoríne, aby sa dostavili na Obecný úrad ohľadne vystavenia zmluvy prenájmu hrobových miest. Zmluvy sa budú vystavovať priamo na obecnom úrade každý utorok a stredu od 8:00- 12:00 hodiny.

Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne dôjde k ich zániku.

Prípadné informácie poskytujeme na tel. čísle 035/6575144.

Poplatky boli stanovené nasledovne:

 • jednohrob vo výške 10 € za obdobie 10 rokov, čiže 1 €/rok

 • dvojhrob vo výške 20 € za obdobie 10 rokov, čiže 2 €/rok

 • trojhrob vo výške 30 € za obdobie 10 rokov, čiže 3 €/rok

 • štvorhrob vo výške 40 € za obdobie 10 rokov, čiže 4 €/rok

 • detský hrob vo výške 5 € za obdobie 10 rokov, čiže 0,50 €/rok

 • urnový hrob vo výške 6 € za obdobie 10 rokov, čiže 0,60 €/rok
   

Hroby bez uzavretej zmluvy a uhradeného poplatku budú postupne zrušené v súlade s platnou legislatívou.

Zaujímavé informácie

Počet obyvateľov (08.08.2014):1543

Rozloha: 840 ha, 8,4 km²

Nadmorská výška: 126 m n.m.

Prvá písomná zmienka: 1284

Štatistiky

 • Počet návštev357,336
 • Publikovaný obsah2,172
 • Vaša IP66.249.76.152
 • Návštevníci
  • Dnes630