Oznamy pre občanov

Separovaný zber

02. august 2016 - papier

09. august 2016 - PET fľaše

16. august 2016 - sklo

 

02. september 2016 - papier

06. september 2016 - PET fľaše

20. september 2016 - sklo

 

04. október 2016 - PET fľaše

11. október 2016 - papier

18. október 2016 - sklo

 

02. november 2016 - PET fľaše

08. november 2016 - papier

18. november 2016 - sklo

 

06. december 2016 - papier

13. december 2016 - PET fľaše

20. december 2016 - sklo

 
Fitness centrum OTVORENÉ
Počas pracovnej doby OÚ
alebo po dohode
 
V priestoroch OÚ
 
Obvodný lekár
v priestoroch OÚ
 
MUDR. Ivana Dragúňová
mobil: 0917 350 325
 
Utorok: 7:30 - 12:00
 

Sadzobník správnych poplatkov .::TU::.

Kontakt na OÚ

Obec Úľany nad Žitavou
Hlavná 51
941 03 Úľany nad Žitavou
035 / 65 75 144
podatelna@ulanynadzitavou.sk
 
MATRIKA
0901 704 244
0901 704 245
matrika@ulanynadzitavou.sk

Náhodný obrázok

minifutbal 10_07_2010 43zaplavy17

02. august 2016 - papier

09. august 2016 - PET fľaše

16. august 2016 - sklo

 

02. september 2016 - papier

06. september 2016 - PET fľaše

20. september 2016 - sklo

 

04. október 2016 - PET fľaše

11. október 2016 - papier

18. október 2016 - sklo

 

02. november 2016 - PET fľaše

08. november 2016 - papier

18. november 2016 - sklo

 

06. december 2016 - papier

13. december 2016 - PET fľaše

20. december 2016 - sklo

 

Uvedené komodity sa budú zberať v tieto dni spred domov v našej obci do vriec ako zvyčajne.

Každá komodita sa bude zberať zvlášť.

 

V zmysle nového zákona o odpadoch a VZN obce Úľany nad Žitavou č. 6/2016 Vám zasielame usmernenia od zberovej spoločnosti na separovaný zber:

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.
 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Zároveň posielame  rozpis separovaného zberu na mesiac júl 2016, ostatné mesiace budú v dostatočnom predstihu dané do Vašich poštových schránok.

 

Ďakujeme za trpezlivosť pri separovaní odpadu !!!

Zaujímavé informácie

Počet obyvateľov (08.08.2014):1543

Rozloha: 840 ha, 8,4 km²

Nadmorská výška: 126 m n.m.

Prvá písomná zmienka: 1284

Štatistiky

  • Počet návštev349,833
  • Publikovaný obsah2,172
  • Vaša IP95.103.205.46
  • Návštevníci
    • Dnes212