Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kalendár udalostí

Jún 2024

Obecné zastupiteľstvo
24. Jún 2024 o 18:30

Obecné zastupiteľstvo

Program zasadnutia : 1. Zahájenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 5. Prenájom majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 6. Nájomné byty 7. Záverečný účet obce za rok 2023 8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 9. Rôzne 10. Diskusia 11. Záver

August 2024

Dni obce
30. August 2024 - 1. September 2024

Dni obce

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou

September 2024

Uvítanie detí
5. September 2024 o 15:00

Uvítanie detí

Miesto: Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo
6. September 2024 o 18:30

Obecné zastupiteľstvo

December 2024

Mikulášske trhy
7. December 2024 o 12:00

Mikulášske trhy

Miesto: Kultúrne centrum
Obecné zastupiteľstvo
12. December 2024 o 18:30

Obecné zastupiteľstvo


Zobrazenie: