Obec Úľany nad Žitavou
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Kalendár udalostí

Zobrazovať prebiehajúce udalosti

November 2019

Zasadnutie OZ
22. november 2019

Zasadnutie OZ

Program zasadnutia : Zahájenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia Kúpna zmluva – „C“ 1553/119 Žiadosť o odkúpenie pozemku – „E“ 336/1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – „C“ 1553/78 Návrh VZN č. 1/2020 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Úľany nad Žitavou Návrhy Kúpnych zmlúv na cesty Schvaľovanie štatutára príspevkovej organizácie Rôzne Diskusia Záver  

December 2019

PET fľaše
10. december 2019

PET fľaše

Miesto: Obec Úľany nad Žitavou
Zasadnutie OZ
13. december 2019

Zasadnutie OZ

Miesto: Obecný úrad