Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Separovaný zber odpadu

Harmonogram_zberov_2024

ZBERNÝ DVOR OTVÁRACIE HODINY

Utorok   od 08:00 do 12:00   od 13:00 do 16:00

Štvrtok  od 08:00 do 12:00   od 13:00 do 16:00

Sobota  od 08:00 do 14:00

 

Zodpovedný pracovník 

Ivan Juhás tel.: +421 908 129 713

 

Poplatok za 1 kg veľkorozmerného odpadu je 0,35€

 

 

Dobíjanie kreditu: 

Na základe účinnosti VZN č. 3/2024

1. prevodom na účet SK54 0200 0000 0001 6842 0172 variabilný symbol /veľkosť nádoby v litroch: VS 110, VS 120,  VS 140, VS 240, VS 1100/ a do poznámky uviesť meno, priezvisko a adresu. Bez uvedenia potrebných údajov nebude možné priradiť platbu. Výška platby musí zodpovedať presnému počtu vývozov podľa veľkosti nádoby.

2. zaplatením v hotovosti na obecnom úrade počas stránkových hodín.

 

Poplatník, ktorý nemá uzatvorenú dohodu o kompostovaní s Obcou:

- Sadzba za jednu 110 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 3,50 €

- Sadzba za jednu 120 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 3,82 €

- Sadzba za jednu 140 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 4,45 €

- Sadzba za jednu 240 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 7,64 €

- Sadzba poplatku za jeden 1100 litrový kontajner komunálnych odpadov je 35,00 €

 

Poplatník, ktorý uzatvorenú dohodu o kompostovaní s Obcou:

Sadzba za jednu 110 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 3,30 €

- Sadzba za jednu 120 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 3,60 €

- Sadzba za jednu 140 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 4,20 €

- Sadzba za jednu 240 litrovú nádobu komunálnych odpadov je 7,20 €

 

Pri vývoze komunálneho odpadu Vám bude z čipu odrátaný počet vývozov. Po spotrebovaní zaplateného kreditu je potrebné si kredit opakovane dobiť minimálne tri dni pred ďalším vývozom

Stránka na ktorej si môžete pozrieť stav Vášho konta s Vašimi prihlasovacími údajmi:

                                        www.separus.sk

 

Plasty

V rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Sklo

V rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier 

V rámci triedeného zberu sa zbierajú do 110 l vriec prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.