Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Samostatne hospodáriaci roľníci

Kontakt:

Ružena Vachová
Tel.: +421 901 704 244
E-mail: matrika@ulanynadzitavou.sk

 

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník (SHR) podľa § 12b zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, musí v prvom rade vyplniť žiadosť  o zápis do evidencie SHR. Svoju činnosť môže SHR  začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR. Obecný úrad súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby. Na základe tohto upovedomenia pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky SHR identifikačné čáslo (IČO), ktoré úrad zapíše do evidencie SHR. SHR, ktorý už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na vykonávanú inú podnikateľskú činnosť, môže po obdržaní osvedčenia o zápise SHR začať vykonávať svoju činnosť.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou SHR, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, sa rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie (pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona o rozvoji rastlinnej výroby, tak len s týmto súhlasom), alebo
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

K zápisu do evidencie SHR je potrebné doložiť: 

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie SHR 
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ak sa k určitému druhu činnosti vyžaduje 
  • Poplatok: 6,50 € – platí sa v hotovosti do pokladnice obecného úradu /1,50 € pri zmene skutočností uvedených v evidencii/

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zápis do evidencie SHR Veľkosť: 67.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2021