Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rodná matrika

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Zápis narodenia do matriky v Úľanoch nad Žitavou sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie

 

Určenie otcovstva

Otcovstvo sa určuje na základe 3 domnienok otcovstva. ( § 84 zák. 36/2005 Z.z. o rodine):

  1. otcom dieťaťa je manžel matky
  2. otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením s matkou dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom
  3. otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súdom

Otcovstvo je možné určiť súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením dieťaťa, a to v čase, keď je už počaté, alebo po jeho narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde.

Pred narodením dieťaťa - musia prísť matka i otec dieťaťa osobne, predložia obaja platné občianske preukazy, ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela