Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné konanie

Kontakt:

Magdaléna Chovancová
Tel.: +421 903 234 904
E-mail: podatelna@ulanynadzitavou.sk

 

Činnosť stavebného úradu Obce Úľany nad Žitavou vykonáva Spoločný stavebný úrad v Šuranoch na Mestskom úrade Šurany (Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany, 2. posch., č. tel.: +421 35/6500 109).

Podklady na stavebné konania sa odovzdávajú na Obecnom úrade Úľany nad Žitavou (Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou, tel.: +421 903 234 904, +421 03/65 75 144)

Správny poplatok sa platí v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Úľanoch nad Žitavou.

 

Obecný úrad Úľany nad Žitavou vydáva: 

- rozkopávkové povolenie

- stavba a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prehlásenie stavebného dozora v zmysle § 44 a § 46 zákona č. 50-1976 Zb. v z.n.p.
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Prehlásenie stavebného dozora v zmysle § 44 a § 46 zákona č. 50-1976 Zb. v z.n.p. (RTF)
Veľkosť: 41.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Zmena v spôsobe užívania stavby - ohlásenie stavebnému úradu
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Zmena v spôsobe užívania stavby - ohlásenie stavebnému úradu (RTF)
Veľkosť: 43.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a zákona č. 50-1976 (stavebný zákon) v z.n.p. Veľkosť: 44 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p.
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. (RTF)
Veľkosť: 42.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (pretláčanie)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (pretláčanie) (RTF)
Veľkosť: 42.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50-1976 Zb, (stavebný zákon) v z.n.p
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50-1976 Zb, (stavebný zákon) v z.n.p (RTF)
Veľkosť: 43.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a §58 zákona č. 50-1976 (stavebný zákon) v z.n.p. Veľkosť: 44.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p.
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. (RTF)
Veľkosť: 44.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon)
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .RTF súboru Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) (RTF)
Veľkosť: 40 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Návrh na vydanie úzmeného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 zákona č. 50-1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. a § 3 vyhlášky č. 453-2000 Z.z. Veľkosť: 44 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50-1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. a podľa § 5, 6 vyhl. č. 45-2000 Z.z. Veľkosť: 43.4 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2017