Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní (§ 8 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze /nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu/;

b) cestovný doklad Slovenskej republiky /ak nemá OP/;

c) rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov /doklad totožnosti zákonného zástupcu/;

d) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na prechodný pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva.

 

Ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí:

Občan, ktorý má pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu (§ 9 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ak ide o ohlásenie prechodného pobytu dieťaťa do 18 rokov, je potrebný súhlas obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Doba prechodného pobytu:

Občan nemôže hlásiť prechodný pobyt na dobu kratšiu ako 90 dní.  

 

Ukončenie prechodného pobytu:

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť (§ 8 ods. 5 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený (§ 8 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Potvrdenie o pobyte:

Podľa § 10 pís. f) zákona č. 253/1998 Z. z. je ohlasovňa pobytu povinná vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom prechodnom pobyte treba predložiť:

  1. a) platný občiansky preukaz,
  2. b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 7,00 € 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Súhlas-s-prihlásením-občana-na-pobyt_1 Veľkosť: 6.89 kB Formát: odt Dátum: 28.5.2020
Súhlas-s-prihlásením-občana-na-pobyt_1 Veľkosť: 234 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2020