Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Kontakt:

Mgr. Katarína Burkušová 
Tel.: +421 911 983 633
E-mail: soc.sluzby@ulanynadzitavou.sk

 

Stravovanie dôchodcov

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov upravuje VZN č. 11/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

 

Príspevok obce na stravovanie dôchodcov je poskytovaný fyzickej osobe (oprávnený poberateľ), ktorá:

  • má trvalý pobyt na území obce,
  • oprávnený poberateľ nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok na stravovanie žiadny záväzok (finančný ani majetkový) voči obci, alebo jej obchodnej spoločnosti, združeniu, či inej organizácii, ktorej je obec členom alebo zakladateľom,
  • je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, a nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť,
  • stravuje sa v stravovacích zariadeniach, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy, počas pracovných dní a
  • bol jej vydaný súhlas obce na stravovanie v stravovacom zariadení podľa písm. c) tohto bodu.

Výška príspevku na stravovanie dôchodcov je stanovená nasledovne: 0,50 € na jeden obed počas pracovného dňa.

V prípade záujmu stačí vyplniť žiadosť o poskytnutí a rozvoz stravy.