Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu (§ 6 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

 

Občan je povinný pri skončení pobytu predložiť :

Doklad totožnosti a ak ide o dieťa do 18 rokov, zákonný zástupca dieťaťa predkladá aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR a súhlas druhého zákonného zástupcu s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR z dôvodu, že vysťahovanie dieťaťa do zahraničia je podľa zákona o rodine podstatná vec, pri ktorej sa vyžaduje súhlas obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.