Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania

SÚBOR
Dátum: 11.05.2022
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 450

Verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivostino životné prostredie podľa ust. § 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "stavebný zákon") oznamuje, že žiadateľ: Top Construkts.r.o., č. Fullu 1640/3, Malacky, v zastúpení stavebníka: Obec Úľany nad Žitavou, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou, podal dňa 25.11.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „2 x 12 b.j. typ Profis 2020, Úľany nad Žitavou“ – stavebný objekt SO 05 Rozšírenie vodovodu. Stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C č.p.: 1700/1, katastrálne územie Úľany nad Žitavou.
Dňom podania žiadosti bolo za#até konanie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznámenie o začatí konania Veľkosť: 14.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.