Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program odpadového hospodárstva

Dátum: 18.01.2024
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 426
2 min. čítania
Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického
dokumentu a návrh strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od doručenia.

Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra najneskôr do 21 dní od ich doručenia Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené.

Podľa § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Termín a miesto verejného prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025"

Miesto konania: Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, zasadačka č. 64 1. poschodie

Termín konania: 30.01.2024 o 10:00 hod.