Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 21.02.2024
Autor: Obec Úľany nad Žitavou
Počet videní: 226
2 min. čítania
Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

uctovnictvo@ulanynadzitavou.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu:

uctovnictvo@ulanynadzitavou.sk

 

Žiadosť možno podať:

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,

  • rodné číslo,

  • štátnu príslušnosť,

  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

    Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

 

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.